𝑻𝒐à𝒏 𝒄ả𝒏𝒉 𝒍ễ 𝒏𝒉ậ𝒑 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒏𝒈𝒉ệ 𝒔ĩ 𝒉à𝒊 𝑲𝒉á𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎(𝑻𝒊𝒏 𝒕ứ𝒄 𝑺𝒂𝒐 𝑽𝒊ệ𝒕) [𝑻𝒊𝒏 𝑽𝒊ệ𝒕]


𝑻𝒐à𝒏 𝒄ả𝒏𝒉 𝒍ễ 𝒏𝒉ậ𝒑 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒏𝒈𝒉ệ 𝒔ĩ 𝒉à𝒊 𝑲𝒉á𝒏𝒉 𝑵𝒂𝒎(𝑻𝒊𝒏 𝒕ứ𝒄 𝑺𝒂𝒐 𝑽𝒊ệ𝒕) [𝑻𝒊𝒏 𝑽𝒊ệ𝒕]
Nghệ sĩ Khánh Nam qua đời ở tuổi 52 để lại tiếc thương vô cùng to lớn đối với người hâm mộ, và tất cả người thân, bạn bè đồng nghiệp.

Subscribe & More Videos: https://goo.gl/8pnH8i
Thank for watching, Please Like Share And SUBSCRIBE!!!
#khanhnam, #tinxonxao

This post has already been read 56 times!

Be the first to comment

Leave a Reply