𝙏𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙇ê 𝙈ớ𝙞 𝙉𝙝ấ𝙩 2017: 𝘾𝙝ử𝙞 𝙏ướ𝙣𝙜 𝙌𝙪â𝙣 Độ𝙞 𝙑𝙞ệ𝙩 𝙉𝙖𝙢 𝙘𝙝ỉ 𝙘ầ𝙢 𝙦𝙪ầ𝙣 đà𝙣 𝙗à 𝙡𝙤 𝙨ợ 𝙩𝙧ướ𝙘 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 Part 26


𝙏𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙇ê 𝙈ớ𝙞 𝙉𝙝ấ𝙩 2017: 𝘾𝙝ử𝙞 𝙏ướ𝙣𝙜 𝙌𝙪â𝙣 Độ𝙞 𝙑𝙞ệ𝙩 𝙉𝙖𝙢 𝙘𝙝ỉ 𝙘ầ𝙢 𝙦𝙪ầ𝙣 đà𝙣 𝙗à 𝙡𝙤 𝙨ợ 𝙩𝙧ướ𝙘 𝙏𝙧𝙪𝙣𝙜 Part 26
Kênh tổng hợp những tin tức mới nhất cho các bạn không có thời gian đọc báo có thể nắm bắt được tin tức hằng ngày. Thông tin được đúc kết từ những nguồn đáng tin tưởng và được chuyển thể thành video rất tiện lợi.
Tin tức: Tin Tức Mới | Nghe Trang Lê chửi Nguyễn Phú Trọng mặt dày, ham quan to chức lớn

Subscribe & More Videos: https://goo.gl/cSQpJ4
Thank for watching, Please Like Share And SUBSCRIBE!!!
#protest, #chuituongquandoivietnam

This post has already been read 84 times!

Be the first to comment

Leave a Reply