𝙏𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙇ê 𝙢𝙞ệ𝙣𝙜 𝙣𝙝ư 𝙘á𝙞 𝙗ô. 𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙋𝙝𝙖𝙢 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙧𝙖 𝙣𝙜ườ𝙞, 𝙨ú𝙘 𝙫ậ𝙩 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙧𝙖 𝙨ú𝙘 𝙫ậ𝙩 Part 32


𝙏𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙇ê 𝙢𝙞ệ𝙣𝙜 𝙣𝙝ư 𝙘á𝙞 𝙗ô. 𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙋𝙝𝙖𝙢 𝙣𝙜ườ𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙧𝙖 𝙣𝙜ườ𝙞, 𝙨ú𝙘 𝙫ậ𝙩 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙧𝙖 𝙨ú𝙘 𝙫ậ𝙩 Part 32
Kênh tổng hợp những tin tức mới nhất cho các bạn không có thời gian đọc báo có thể nắm bắt được tin tức hằng ngày. Thông tin được đúc kết từ những nguồn đáng tin tưởng và được chuyển thể thành video rất tiện lợi.
Tin tức: Tin Tức Mới | Nghe Trang Lê chửi Nguyễn Phú Trọng mặt dày, ham quan to chức lớn

Subscribe & More Videos: https://goo.gl/cSQpJ4
Thank for watching, Please Like Share And SUBSCRIBE!!!
#lisapham, #trangle

This post has already been read 140 times!