3MP 2017 | Lê Thị Huyền Trang – 1701035911 – K56B


3-minute presentation 2017 (3MT) là bài tập thực hành trong module Giao tiếp – Thuyết trình thuộc môn học Phát triển Kỹ năng, được giảng dạy cho sinh viên năm nhất trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở 2 tại TP.HCM

This post has already been read 22 times!