ĐÁM CƯỚI (Lê Khải – Đỗ Trang) Cơ trưởng TONY TÈO ( CLUB EXCITER ANH EM ” DĨ AN ” ) Ngày 13/8/2017

Một khi AE – EX – DĨ AN mà QUẨY thì đảm bảo hok AI có thể ĐỤNG ĐC vào SÂN KHẤU hết ……..!

Đi đám CƯỚI THÌ thống nhất MẶC ĐỒ ĐEN – Còn đi SINH NHẬT thì ÁO TRẮNG QUÀNG KHĂN ĐỎ ………….!

This post has already been read 58 times!