Thời Sự RFA Sáng 13/10/2017 Đài Phát Thanh Quốc Tế Hoa Kỳ | VOA Tiếng Việt


Thời Sự RFA Sáng 13/10/2017 Đài Phát Thanh Quốc Tế Hoa Kỳ | VOA Tiếng Việt
Thời Sự RFA Sáng 13/10/2017 Đài Phát Thanh Quốc Tế Hoa Kỳ | VOA Tiếng Việt
#thoisu,#thoisuachau, #daitiengnoiachau, #phatthanhtiengviet,VOAtiengviet,#thoisuRFA
Đăng ký kênh TIN TỨC BIỂN ĐÔNG CỰC MỚI để được nhận video miễn phí tại: https://goo.gl/fUy3er. sẽ có những tin tức mới nhất về tình hình biển đông, quân sự trong khu vực và thế giới.
Theo dõi thường xuyên kênh TIN TỨC BIỂN ĐÔNG CỰC MỚI trên :
– G+ : https://goo.gl/aZkczD
Danh sách phát:
+ TIN TỨC BIỂN ĐÔNG CỰC MỚI : https://goo.gl/8zRPrb
+ THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG : https://goo.gl/TfFM6K
+ TIN BIỂN ĐÔNG 24H: https://goo.gl/AYQgek
kênh TIN TỨC BIỂN ĐÔNG CỰC MỚI : https://goo.gl/fUy3er có thể có sử dụng nội dung chứa bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair use (https://www.youtube.com/yt/copyright/…)
Mọi vấn đề vi pham chính sách nguyên tắc cộng đồng,luật bản quyền xin liên hệ email : kylahaihuoc@gmail.com
kênh TIN TỨC BIỂN ĐÔNG CỰC MỚI : https://goo.gl/fUy3er

This post has already been read 33 times!

1 Comment

  1. Thời Sự RFA Sáng 13/10/2017 Đài Phát Thanh Quốc Tế Hoa Kỳ | VOA Tiếng Việt

Leave a Reply