Thời Sự Sáng rfa 14/9/2017 | Chính trị Hoa Kỳ | Phát thanh tiếng việt


Đài á châu tự do rfa 14/09/2017 | Phát thanh tại trụ sở thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới. Chiến sự [Biển Đông] Phát thanh tiếng việt

This post has already been read 14 times!