Thời Sự Sáng rfa 14/9/2017 | Đài tiếng nói á Châu tự do | Phát thanh tiếng việt


Đài á châu tự do rfa 14/09/2017 | Phát thanh tại trụ sở thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới. Chiến sự [Biển Đông] Phát thanh tiếng việt

This post has already been read 12 times!