Tin nóng thế giới 08/05/2017 ] tin tức Việt Nam và Chuyện Đinh La Thăng


Đài á châu tự do rfa 08/05/2017 | Phát thanh tại trụ sở thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời.

Subscribe để nhận video mới nhất: ♥ Facebook: * Website: .

VOA 08/05 ~ 8/5. Tin mới nhất cập nhật hôm nay.

VOA 08/05 ~ 8/5. Tin mới nhất cập nhật hôm nay.

Nguyễn Phú Trọng lú đưa Tòng Thị Phóng thay Đinh La Thăng nắm giữ bí thư thành ủy Sài Gòn rfi, rfa, voa ngày 8/5/2017.

This post has already been read 52 times!