Tin tức Việt Nam và Thế giới | rfa ngày 27/08/2017


Tin tức mới nhất về tình hình chính trị Việt Nam và thế giới, các hoạt động quân sự, kinh tế, xã hội, ngoại giao. Tin tức cập nhật hằng ngày.

VOA 28/8 ~ 29/8. Chương trình phát thanh Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.

Tin Tức Việt Nam Và Thế Giới | Rfa Ngày 27/08/2017 thời sự hoa kỳ, thời sự quốc tế , tin nhanh, thế giới chính trị hôm nay ngày 27/08/2017 Subscribe & More.

Tin tức mới nhất về tình hình chính trị Việt Nam và thế giới, các hoạt động quân sự, kinh tế, xã hội, ngoại giao. Tin tức cập nhật hằng ngày.

This post has already been read 50 times!