3 Comments

  1. thằng Nguyên khôi và thằng Hoàng Tuấn. mày về đọc báo vẹm cho thằng cha mày nghe đi. tổ cha mày bọn ngụy Lưu vong hải ngoại chó đẻ khốn nạn ăn cứt thúi của Mỹ ỉa ra. mày là bọn nói láo phét bịa đặt. bọn mày là thứ cứt thối rác rưởi mà lại ngạo mạn chế giễu người khác.

  2. Bản chất của bọn ngụy lưu Vong Là dùng điệu cười chế giễu (người khác)…. nhằm mục đích tự khen ngợi mình là người tốt… còn CS VN là người xấu. Bản chất của nó là đánh tráo dư luận vậy đó…

Comments are closed.